4524

Boha může spatřit
i největší hlupák,
ale ne samozvaný,
s Bohem se dohadující
intelektuální gigant.