4718

Vždy udržuj své srdce
nezávislé na tvé mysli;
Bůh tak s tebou bude moci sdílet
svou největší Extázi.