4720

Vypadá to,
že můj Pán má den co den
na práci jen jedinou věc:
zesilovat pláč aspirace mého srdce.