4723

Těšit bez toho,
aniž by byl sám potěšen na oplátku:
to je zážitek,
který od svého Stvoření
získává Bůh každý den.