502

Opakování pochybovačných myšlenek
může být příznakem
začátku života sebepodvádění.