5215

Byla doba,
kdy jsem se těšil
z radosti očekávání.
Běda, teď jsem nucen
brát si hořké pilulky zklamání.