5221

Bůh nemá žádný privátní majetek.
Jeho Majetek
je pro srdce, které Ho milují
a chtějí pro Něj růst.