5232

Nedovedeš si prostě představit,
jak hluboce obdivuji
tvou stříbrnou víru
ve tvou sluncem ozářenou budoucnost.