5606

Pláče tvé srdce,
aby inspirovalo ostatní?
Potom okamžitě začni dělat
obrovský pokrok
a významně zlepšuj
svůj vlastní život.
Ostatní musí budou nuceni
vidět na tvé tváři novou záři
a bezpodmínečně tě poslouchat.