58 Zima noci letargie mého života

Zima noci letargie mého života
   skončila.
Jaro blaženosti činnosti mé duše
   nastalo.
Nyní mi Bůh dal
schopnost projevit Jeho Spokojenost
prostřednictvím mého života dokonalosti.