57 Univerzální objev všech milovníků Boha

Univerzální objev
   všech milovníků Boha:
Boží Soucitná Výška
je transcendentálním Světlem
   Spravedlnosti Boží Vize.