57 Univerzální objev všech milovníků Boha

Univerzální objev
všech milovníků Boha:
Boží Soucitná Výška
je transcendentálním Světlem
Spravedlnosti Boží Vize.