56 Bůh se nestydí za to

Bůh se nestydí za to,
   co říkáš a děláš.
Proto se ty nemusíš stydět za to,
   čím jsi.
Jen dej Bohu radostně
tolik příležitostí, kolik jen potřebuje,
   aby tě napravil a zdokonalil.