55 Abys strávil jed své podezřívavé mysli

Abys strávil jed
své podezřívavé mysli,
potřebuješ
nový začátek inspirace
a novou cestu aspirace.