5912

Ve svém životě
miluje jednu věc
víc než cokoliv jiného,
a tou je denní majestátnost
svých vznešených meditací.