5916

Každé ráno zpívám a zpívám
v Božím Sboru Soucitu.
Proto mi dal Bůh schopnost
běžet nejrychleji
k Jeho zlatému Chrámu Srdce.