61 Kdo tě žádá, abys zůstal

Kdo tě žádá, abys zůstal
pohřben pod půdou sebeshovívavosti?
Pověz mi, kdo?
   Nikdo!
Já jsem připraven vést tě
po starodávné cestě sebedisciplíny —
   jsi ale připraven ty?