62 Když jsi chycen v pasti

Když jsi chycen v pasti
mezi nevěrou své mysli
   a vírou svého srdce,
vzývej svého Pána Nejvyššího,
aby tě rázně pokáral.
   Zanedlouho budeš plavat
v moři blaženosti moudrosti.