63 Můj Pane Nejvyšší, byly doby

Můj Pane Nejvyšší,
byly doby, kdy jsem dělal
spoustu věcí
   pro své vlastní potěšení.
Nyní dělám pouze jedinou věc,
ne pro sebe, ale pro Tebe.
Zalévám rostlinu vděčnosti
   svého života
svými slzami plnými vděku.