64 Mé oči jsou tak slepé

Mé oči jsou tak slepé,
že nevidí
   Soucit mého Pána.
Mé srdce je tak otupělé,
že necítí Soucit mého Pána.
Má mysl je tak arogantní,
že se vůbec nezajímá
   o Soucit mého Pána.
Mé vitálno je tak hloupé,
že si myslí, že nepotřebuje soucit
   ani od země, a ani od Nebe.
Mé tělo je tak letargické,
že si po celou dobu spokojeně užívá
   spánku nevědomosti.
Proto ani neví,
co soucit je.
Má duše je ale plně probuzená.
Proto neomylně ví,
že dech mého života dokonalosti
přebývá uvnitř Soucitného Srdce
   Mého Pána.