64 Mé oči jsou tak slepé

Mé oči jsou tak slepé,
že nevidí
Soucit mého Pána.
Mé srdce je tak otupělé,
že necítí Soucit mého Pána.
Má mysl je tak arogantní,
že se vůbec nezajímá
o Soucit mého Pána.
Mé vitálno je tak hloupé,
že si myslí, že nepotřebuje soucit
ani od země, a ani od Nebe.
Mé tělo je tak letargické,
že si po celou dobu spokojeně užívá
spánku nevědomosti.
Proto ani neví,
co soucit je.
Má duše je ale plně probuzená.
Proto neomylně ví,
že dech mého života dokonalosti
přebývá uvnitř Soucitného Srdce
Mého Pána.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2005.

Toto je 576th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »