6203

Vidím v tobě
ustaraného hledajícího,
protože každý den zapomínáš
pouštět svého draka aspirace.