6205

Bůh od tebe na úplném začátku
neočekává v ničem mistrovství,
ale ve všem od tebe očekává
tvou oduševnělou ochotu.