6220

Spíš.
Možná budeš spát navždy.
Proto nemáš žádnou potřebu,
aby ses osvobodil
od otroctví své mysli.