6222

Teď, když je
celý tvůj život nevědomosti minulostí,
Bůh ti zaručuje
duhovou Krásu své Nekonečnosti.