66 Jaké to je, být dalším Bohem?

Jaké to je, být dalším Bohem?
Je to jako dosáhnout
nejen svého nedosaženého já,
ale také svého nedosažitelného Já.