67 Bůh stvořil mnoho cest

Bůh stvořil mnoho cest
   vedoucích k Němu,
neboť Bůh si přeje potěšit
každého jednotlivce
jeho vlastním způsobem,
stejně tak, jako si i On Sám přeje
být těšen
svým vlastním Způsobem.