6602

Hledající,
který se zcela odevzdal
Vůli Milovaného Nejvyššího,
nemůže být nikdy pod vlivem
pozemské smrti.