6606

Jsi nejdokonalejším nástrojem Boha
právě proto,
že tvé srdce vrostlo
do galaxie hvězd vděčnosti.