6617

Můj Pán Nejvyšší
mi nedovolí zpívat
cokoliv chci.
Dovolí mi zpívat
jen v tichu pokoje mé duše.