6815

Můžeš-li si během dne
udržet ve své mysli
čisté myšlenky,
budeš v noci požehnán
společností andělů.