6833

To, co potřebuji,
je vnitřní jednota
a ne schopnost se přátelit.
Důvěrný vztah
je tvůrcem problémů.
Nezbytnost jednoty
je řešitel problémů.