6901

Tvé vděčné srdce
snáší z Božího Srdce dolů
ptáčka uspokojení
a pomáhá mu přistát
na rukách zasvěcení tvého života.