7103

Buď neseš tíhu čistoty,
nebo tíha nečistoty nese tebe.
Ponoř se hluboko do nitra,
abys to rozeznal.