7114

Velké věci nejsou nikdy snadné!
Dobré věci jsou ale snadné vždy,
protože když děláme dobré věci,
dostáváme velmi zvláštní požehnání Zájmu
a a plodné Pomoci
od svého Pána Nejvyššího.