712

Běda,
má mysl zničila sama sebe
myšlením.

Běda,
mé srdce hledá rostlinu naděje
v mém vyschlém životě.

Běda,
má duše se zcela odcizila
blaženosti uspokojení.