713

Jeho Bůh je bez tvaru.
Medituje a medituje
na Boha světlo,
aby jej osvítil.

Můj Bůh je osobní.
Medituji a medituji
na Boha Nejvyššího Milovníka,
aby mě naplnil.