719

Kdo říká, že ses ničím nestal?
stal ses slepým koncem cesty
sám sebou vytvořeným uspokojením.
Možná si to neuvědomuješ,
ale je to něco —
něco absolutně nepřijatelné.