7202

Jsou jen dvě nejvyšší slova,
která mohou zachránit
jeho vnější i vnitřní život:
vděčnost a odevzdanost.