7215

Běda,
necítí žádnou vnitřní naléhavost
prohlásit svou nezávislost
na domově věčnosti-nevědomosti.