74 Předtím, než se odvážíš

Předtím, než se odvážíš
analyzovat Boha,
musíš ztišit svou mysl,
   uspořádat svůj život
   a učinit své srdce citlivým.