73 V komnatě zmatku své mysli

V komnatě zmatku své mysli
jsi umístil
   nespočetné obavy a pochybnosti.
Jak potom můžeš uvést Boha
   a Jeho Blaženost Skvělosti Nekonečna
na trůn osvícení
   tvého srdce?