76 Víš, co tě nezdar naučil?

Víš,
co tě nezdar naučil?
Naučil tě
nečinit žádné kompromisy
   s nocí nevědomosti.