77 Duše, má duše

Duše, má duše,
Ty mě zachraňuješ od neustálých
   invazí smrti.
Duše, má duše,
ty vítáš nespočetné
   povzdechy mého života.
Běda, já tě vědomě
   nemiluji
a přesto tě zoufale
   potřebuji.