8117

Všechny skryté brány
budou otevřeny.
Jen oduševněle čekej na příchod
tvého Milovaného Nejvyššího.