8129

Žiješ ve stínu
své hory-pochybnosti,
přesto od Boha očekáváš
Jeho Blaženost Srdce Nekonečnosti.