8139

Musel jsi projít
nevyslovitelnými obtížemi
dlouho před tvou vytouženou
přeměnou tvé přirozenosti.