8146

Tvé srdce je jako
kvetoucí strom.
Proto k tobě přicházím
pro tvůj úsměv požehnání.