8155

Jak můžeš dostat něco od Boha,
když jsi nedal nic
Jeho vybranému dítěti —
Stvoření?