8157

Všichni přišli,
jeden po druhém,
aby mi řekli,
že mě chce Bůh vidět
jako dalšího Boha.