82 Tvůj život je napaden

Tvůj život je napaden
   nejistými pravdami,
protože tvá mysl není ochotna
těšit se ze slunečně nesmírných snů
   Božího světa.