81 Má je mysl, jež chce být

Má je mysl, jež chce být
   opětovně spojena se silou nevědomosti.
Mé je srdce, jež chce být
   opětovně spojeno s králem moudrosti.
Můj je život, jenž chce být
   opětovně spojen s císařem dokonalosti.